Duik Club de Robben

De contributie voor 2021 jaar wordt als volgt vastgesteld en dient aan het begin van iedere maand aan de club overgeboekt te worden:

In januari 2021 dient de Bondscontributie van het hele jaar voldaan te worden aangezien de club dit bedrag ook geheel verschuldigd is aan de Bond. De peildatum voor de leeftijd is 1-1-2021.
- Onder 18 jaar €22,00 per kalenderjaar.
- Boven 18 jaar €51,75 per kalenderjaar.

Verder maandelijkse clubcontributie vanaf 1-1-2021:
- Onder 18 jaar €10,00 per maand
- Boven 18 jaar €12,50 per maand
(zodra een jeugdlid 18 jaar wordt gaat de maand daaropvolgend de hogere (senioren) contributie in).

De opzegtermijn voor 2022 is 1 maand.
Voorbeeld: 15-4-2021 opzeggen, betekent dat er tot en met mei 221 clubcontributie verschuldigd is. Er kan geen bondscontributie terugbetaald worden daar deze begin van het jaar aan de bond betaald is.