De contributie voor 2023 jaar is als volgt vastgesteld en dient aan het begin van iedere maand aan de club overgeboekt te worden:

In januari 2023 dient de Bondscontributie van het hele jaar voldaan te worden aangezien de club dit bedrag ook geheel verschuldigd is aan de Bond. De peildatum voor de leeftijd is 1-1-2023.
- Onder 18 jaar €22,90 per kalenderjaar.
- Boven 18 jaar €53,80 per kalenderjaar.

Verder maandelijkse clubcontributie vanaf 1-7-2023:
- Onder 18 jaar €12,00 per maand
- Boven 18 jaar €15,00 per maand
(zodra een jeugdlid 18 jaar wordt gaat de maand daaropvolgend de hogere (senioren) contributie in).

De opzegtermijn voor 2023 is 1 maand. Het beëindigen van het (club)lidmaatschap vindt altijd schriftelijk plaats.
Voorbeeld: 15-4-2023 opzeggen, betekent dat er tot en met mei 2023 clubcontributie verschuldigd is.
Er kan géén bondscontributie terugbetaald worden daar deze begin van het jaar aan de bond betaald is.