De contributie voor 2024 jaar is als volgt vastgesteld en dient aan het begin van iedere maand aan de club overgeboekt te worden:

In januari 2024 dient de Bondscontributie van het hele jaar voldaan te worden aangezien de club dit bedrag ook geheel verschuldigd is aan de Bond. De peildatum voor de leeftijd is 1-1-2024.
- Onder 18 jaar €23,90 per kalenderjaar.
- Boven 18 jaar €55,80 per kalenderjaar.

Verder maandelijkse clubcontributie:
- Onder 18 jaar €12,00 per maand
- Boven 18 jaar €15,00 per maand
(zodra een jeugdlid 18 jaar wordt gaat de maand daaropvolgend de hogere (senioren) contributie in).

De opzegtermijn voor 2024 is 1 maand. Het beëindigen van het (club)lidmaatschap vindt altijd schriftelijk plaats.
Voorbeeld: 15-4-2024 opzeggen, betekent dat er tot en met mei 2024 clubcontributie verschuldigd is.


Er kan géén bondscontributie terugbetaald worden daar deze begin van het jaar (en bij een nieuwe inschrijving gedurende het jaar) aan de bond betaald is.